Beplanting bij tram Bron: atelier GROENBLAUW

Over de Kennisbank

De Kennisbank Groenblauwe Netwerken is een project van NKWK - Klimaatbestendige Stad.

Voor de Kennisbank scannen wij wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van stedelijke klimaatadaptie, maken beknopte samenvattingen van de voor de praktijk relevante resultaten en ontsluiten de meest relevante resultaten uit de originele onderzoeken als gerubriceerde citaten in de highlights-tool. Wij houden ons hierbij strikt aan de inhoud van de onderzoeken, we interpreteren niet.

Ken jij een onderzoek dat we zouden moeten opnemen? Laat het ons weten!

Naast het toegankelijke maken van de onderzoeksresultaten beschrijven wij gerealiseerde projecten en interviewen we projectleiders en beheerders om meer te weten te komen over het functioneren van de getroffen maatregelen en wat werkt en wat niet.

Wij zijn op zoek naar interessante projecten.

Ken jij een project dat we kunnen opnemen? Laat het ons weten!

Projectpartners

COLOFON

De Kennisbank is gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma NKWK Klimaatbestendige stad en een gezamenlijk product van atelier GROENBLAUW, Deltares, Stichting CAS, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool van Amsterdam.

Projectpartners:

Atelier GROENBLAUW
Deltares
Stichting CAS
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool van Amsterdam

AFBEELDINGEN

Voor het beeldmateriaal van deze website is toestemming van de eigenaren gevraagd en is auteursrecht van toepassing. Niet alle belanghebbenden van de afbeeldingen konden worden achterhaald; deze worden verzocht contact op te nemen met atelier GROENBLAUW.

Wij danken iedereen hartelijk die foto’s ter beschikking heeft gesteld!

Heb je tips en suggesties voor de Kennisbank Groenblauw?

Ken je onderzoeken of praktijkprojecten waarvan je vindt dat ze op de Kennisbank moeten opgenomen worden laat het ons weten. Zijn er andere zaken die je ons wilt laten weten? Neem contact met ons op.

Contact