IJburg amsterdam © atelier GROENBLAUW

Koelen door wind

Printen

Het niet hinderen van wind in steden zorgt voor zowel de afvoer van warme lucht als verversing met mogelijk koelere lucht van elders. Daarnaast heeft wind een directe invloed op de gevoelstemperatuur.

Het is niet eenvoudig om voor meer ventilatie te zorgen in steden. De logische aanpak is voorkomen dat bestaande windcorridors worden geblokkeerd en gebruikmaken van grote open groenblauwe structuren in de stad. Een lang recht (water)oppervlak zonder grote obstakels, bijvoorbeeld een relatief rechte rivier of een kanaal, kan ventilatie bevorderen. Een klein briesje, langs de oever van een rivier kan een plek prettig koel maken, zeker in combinatie met schaduw en vegetatie. Op kleinere schaal kunnen bijvoorbeeld voetbalvelden, parkeerplaatsen of lange rechte wegen voor ventilatie zorgen.

Het is belangrijk te beseffen dat de wind in warme en koude periodes in Nederland meestal uit oostelijke richting komt maar dat er juist tijdens een hittegolf weinig of geen wind is.

Voorts bevordert wind de warmteuitwisseling tussen een lichaam en de omgeving. Omdat het lichaam meestal warmer is dan de luchttemperatuur, leidt een hogere windsnelheid tot een afname in gevoelstemperatuur.

Bronnen: Kluck et al, 2020 en Effact checker, 2020

Voor meer informatie zie de volgende maatregelen op groenblauwenetwerken.nl: Groen (ventilatie) netwerk, Stedelijk groen ter voorkoming van het hitte-eiland effect en smogvorming en Losse aanplant op straatniveau.

Literatuur