Plan Tide © Klunder Architecten

Wat is uw opgave?
Vindt hier de passende maatregelen

De opgave om te zorgen dat de (nieuw) ingerichte gebieden goed blijven functioneren bij een veranderend klimaat verschilt per project. Zo is de ligging van het projectgebied erg bepalend voor bijvoorbeeld mogelijke effecten met betrekking tot bodemdaling of risico’s van overstroming. Daarnaast heeft de grootte van het project en de verstedelijkingsopgave ook invloed op de maatregelen die gekozen kunnen worden. Zo zijn er in een hoogstedelijk gebied andere maatregelen mogelijk dan in een suburbaan gebied.

Kies uw gebied

Segment

Bodem en ondergrond

Thema's minimale eisen

Meer informatie?

Raadpleeg de klimaatatlas om te kijken welke thema's relevant zijn op uw locatie.

Naar de klimaatatlas

 

 

Het stappenplan

Het stappenplan helpt u, stap voor stap van initiatieffase tot uitvoering om uw ambities werkelijkheid te laten worden.